แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้
 

———————————

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แก้ไข ครั้งที่ 2/2563

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/
2563

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แก้ไข ครั้งที่ 3/2563

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2564

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Download-PDF.png

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Download-PDF.png

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Download-PDF.png

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว