ซ่อมแซมถนนสายบ้านภูเงิน-บ้านโคกสามัคคี

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดย นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างส่งชุดซ่อมบำรุงทาง ทำการซ่อมแซมถนนถ่ายโอน

สายบ้านภูเงิน ตำบลพระเพลิง ถึงบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

ตามนโยบายของนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อแก้ไขปัญหา

ของประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่

 

 

1702934790941 1702934824745 1702935216847 1702935401570 1702935475418 1702935500738 1702935545928 1702935570087 1702935645515 1702935670042 1702935689985 1702935709073 1702935731419

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว