ปรับปรุงเส้นทางสายบ้านหนองหมากฝ้าย-บ้านหนองน้ำใส

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยนายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง โดยชุดซ่อมบำรุงทาง ได้ทำการซ่อมหลุมบ่อ

โดยลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น ถนนสายบ้านหนองหมากฝ้าย-บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว โดยเริ่มทำจากบ้านหนองน้ำใสเป็นต้นไป ตามนโยบายของ

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจร

ไปมาของประชาชนในพื้นที่

 

1717360794344 1717361175054 1717361287916 1717361559133 1717361853883 1717361924914 1717362076086 1717362218196 1717362272201 1717362292984 1717362316723

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว