ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองน้ำใส-บ้านหนองไทย

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชุดซ่อมบำรุงทาง

ทำการลงหินคลุก ซ่อมหลุมบ่อถนนสายบ้านหนองน้ำใส-บ้านหนองไทย ตำบลหนองน้ำใส

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ต่อจากครั้งที่แล้ว ตามนโยบายของนายทรงยศ เทียนทอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ที่สัญจรไปมาในพื้นที่

 

 

1746086590220 1746086609365 1746086669210 1746086739364 1746086763663 1746086962487 1746086995777 1746087011305 1746087028906

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว