ช่วยแก้ไขไฟฟ้าศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้วดับ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ศูนย์ราชการจังหวัดสระเเก้ว เกิดไฟฟ้าขัดข้อง

ไฟดับทั้งอาคารและบริเวณโดยรอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยนายกทรงยศ เทียนทอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ไปช่วยเพื่อแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้นสามารถใช้ไฟได้ในบางส่วนแล้ว

 

1415848193574 1415848197611 1415848201289 1415848204979 1415848208739 1415848212870 1415848216038 1415848220208 1415848224047 1415848227528 1415848231144 1415848235029

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว