งานวันราชสีห์สัมพันธ์ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานวันราชสีห์สัมพันธ์ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ ภายในงานนายเสนาะ เทียนทอง เป็นประธานเปิดงานวันราชสีห์สัมพันธ์ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสมานฉันท์ ของผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ข้าราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว และส่วนราชการต่างๆได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านนายกทรงยศ เทียนทอง ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
DSC_0104-3DSC_0102-2DSC_0133DSC_0138DSC_0140DSC_0145-3DSC_0158DSC_0164DSC_0178 DSC_0184DSC_0190-2 DSC_0193 DSC_0196-2
DSC_0002
DSC_0007-2DSC_0012-2DSC_0019-2DSC_0022DSC_0030-2DSC_0088DSC_0091DSC_0094DSC_0095DSC_0101-2DSC_0108-2DSC_0109DSC_0111-2DSC_0114-2DSC_0119-2DSC_0129DSC_0207DSC_0208DSC_0215 DSC_0217DSC_0223-2DSC_0247-2DSC_0250DSC_0257DSC_0260DSC_0266 DSC_0292DSC_0269DSC_0297DSC_0332DSC_0300DSC_0313DSC_0321DSC_0322DSC_0323DSC_0337DSC_0302DSC_0080DSC_0042DSC_0043DSC_0072DSC_0079-2DSC_0085
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว