ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว