ลงพื้นที่ดูสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ และให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านต่างๆในการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เวลา ๑๗.๐๐ น.

DSC_0127-2DSC_0120-3 DSC_0129-2DSC_0131-2 DSC_0135DSC_0137 DSC_0140-2

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว