สจ.เขต ๒,๖ และบริษัท AIS ร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายอมรศักดิ์ เสาวคนธ์ สจ.เขต ๒ ตาพระยา นายอัครเดช ชาญชัย สจ.เขต ๖ อ.เมืองสระแก้ว และผู้จัดการบริษัท AIS ปราจีนบุรี เดินทางมาอวยพรแด่ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ และบริษัท AIS ยังได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แก่ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กๆในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0116DSC_0103DSC_0109

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว