ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยนช์ในทรัพย์สินของอบจ.สระแก้ว

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓)
DSC_0001DSC_0007-3DSC_0003-3DSC_0004-3
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว