ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานอบจ.สระแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๕๘

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ 
DSC_0002-2DSC_0001DSC_0009 DSC_0011 DSC_0012-2 DSC_0013-2 DSC_0015DSC_0005-2 DSC_0006 DSC_0007
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว