โรงเรียนวัฒนานครจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีการเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมอาสายุวกาชาด กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
DSC_0012DSC_0011-2DSC_0002 DSC_0025 DSC_0023 DSC_0021 DSC_0020 DSC_0017 DSC_0016
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว