เรื่อง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง สำหรับงานสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินฯสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว