เวทีปฏิรูปการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปฯ

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จัดเวทีปฏิรูปการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ “เสียงประชาชน สปช” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยจะออกอากาศ ในวันอาทิตย์ ๕ เมษายน ๒๕๕๘     ทาง NBT เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

DSC_0008-2DSC_0029-2DSC_0025-2DSC_0024-4

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว