สนับสนุนของรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.)

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยท่านทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนของรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข แห่งชาติ

2504620733656(1)[1]

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว