ปรึกษาหารือประชุมจัดเตรียมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑ เข้าปรึกษาหารือท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เพื่อประชุมจัดเตรียมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0019DSC_0004 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0026 DSC_0031

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว