พิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0015DSC_0012 DSC_0017 DSC_0020-2 DSC_0024

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว