เชิญชวนเที่ยวชมงาน “มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓

จังหวัดสระแก้ว เชิญชวนเที่ยวชมงาน “มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓ ” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายหลายอย่างทั้งกลางวันและกลางคืน อาทิ การจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกร้านสินค้าโอท็อป การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การแสดงบนเวทีของเหล่าศิลปิน และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

CUTOUT ขนาด 4x10 เมตร-01

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว