บริษัทล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอเตาเผาขยะเคลื่อนที่ไร้มลพิษ

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ บริษัทล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบท่านนายกทรงยศ เทียนทอง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำเสนอเตาเผาขยะเคลื่อนที่ไร้มลพิษ ประหยัดพลังงาน ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0025DSC_0029DSC_0027

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว