เปิดงานวันสถาปนาโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ครบรอบ ๓๙ ปี

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ครบรอบ ๓๙ ปี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างๆ ดังนี้
๑.ทุนประเภทยากจน ๒.ทุนประเภทนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
๓.ทุนประเภทบำเพ็ญประโยชน์
ณ หอประชุมโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา

DSC_0118 DSC_0052DSC_0049DSC_0042DSC_0072DSC_0075DSC_0097DSC_0102

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว