งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

1523 4

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว