พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านหุ่นยนต์ (บังคับมือ)” เพื่อให้นักเรียนได้มีความตระหนัก มีทัศนคติที่ดี เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0025DSC_0015DSC_0041 DSC_0006DSC_0006DSC_0001DSC_0029 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว