ดำเนินการติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงฯ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนาย
ทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้ดำเนินการติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงในงาน “สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณปราสาทเขาโล้น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว