ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0014

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว