เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2558

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว