ประชุมติดตามความคืบหน้าการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)
DSC_0013 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0023
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว