ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวภัทราภรณ์ พนิชการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เรื่องการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เกี่ยวกับตลาดโรงเกลือ ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ

DSC_0006 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0045 DSC_0049 DSC_0059

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว