งานวันครู ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันครูและการอบรมเรื่องการรักษาวินัยและการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ประจำปี ๒๕๕๙ และมอบเกียติบัตรครูดีศรีอบจ.สก,รางวัลประกวดสื่อการสอน,ครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๘ และรางวัลหนึ่งเเสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘ และกล่าวให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0020 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0051 DSC_0056 DSC_0060 DSC_0063 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0074 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0245 DSC_0246 DSC_0258 DSC_0259 DSC_0262 DSC_0264 DSC_0265 DSC_0267 DSC_0269 DSC_0271 DSC_0273 DSC_0276

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว