งานสมโภชวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น นายวิรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมบุคลากรในสังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้สด “งานสมโภชวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และเเสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0003 DSC_0010 DSC_0019 DSC_0024 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0035

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว