คณะนายทหารเข้ามอบกระเช้าปีใหม่

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะนายทหารจากกองกำลังบูรพา เข้ามอบกระเช้าของขวัญให้กับ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

DSC_0005 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0025

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว