ประชุมติดตามความคืบหน้าการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0027 DSC_0029 DSC_0034 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0052 DSC_0056

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว