อบรมเชิงปฏิบัติการระบบจำเเนกตำแหน่งใหม่ ข้าราชการ อบจ.สระเเก้ว

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายปิยะ คังกัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0004 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0035

 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว