ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0004 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0020

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว