เรื่อง ประมูลจ้างเหมาเก็บกวาดและเก็บขนขยะในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประมูลจ้างเหมาเก็บกวาดและเก็บขนขยะในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จ้างเหมาเก็บกวาดและเก็บขนขยะในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว