เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.สระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว