เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ จำนวน ๓ โครงการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายจากเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม (ซอย ๘) เชื่อมเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

๒. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling ที่ถนนสายท่าเกวียน-บ่อนางชิง (ถนนถ่ายโอนตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท) ที่บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

๓. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ที่โรงเรียนซับนกแก้ว (สาขาบ้านหนองหัวช้าง) ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%adb8%

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว