เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ จำนวน ๕ โครงการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๙ ที่บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลไทยอุดม เชื่อมทางหลวงชนบทสระเเก้ว สาย ๓๐๓๒ ที่บ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด (ตอนที่ ๑) จังหวัดสระเเก้ว

๒. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายบ้านเนินผาสุก-บ้านโคกข้าวเหนียว โดยเริ่มจากแยกถนนทางหลวงชนบทสระเเก้ว สาย สก ๒๐๐๙ ที่บ้านเนินผาสุก หมู่ที่ ๖ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ที่บ้านใหม่ไพรวัลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

๓. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลสายเเยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ ที่บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๓ ผ่านบ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านอ่างไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

๔. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลสายบ้านภูเงิน-บ้านคลองสามัคคี โดยแยกจากทางหลวงชนบทสระเเก้วสาย สก ๔๐๔๓ ที่บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลพระเพลิง เชื่อมทางหลวงชนบทสระเเก้ว สาย สก ๓๐๓๕ ที่บ้านคลองสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

๕ โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายบ้านแยกทางหลวงชนบทสระเเก้ว สาย สก ๓๐๘๖ ที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว

%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว