ซ่อมสร้างถนนตามภารกิจถ่ายโอนฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดย นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการซ่อมสร้างถนนตามภารกิจถ่ายโอน สายเเยกถนน ๓๒๕๙ บ้านใหม่ไทยเจริญ เชื่อมถนนสาย สก ๓๐๓๒ บ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๖.๒๖๕ กิโลเมตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๙๗๒,๐๐๐ บาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว

111309 111311 111313 111318 111323 111324 111336 111341 111343 111346 111353 111354 111361

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว