เรื่อง จังหวัดสระแก้ว เปลี่ยนการจัดงาน “ชาวสระแก้ว ร้อยพลัง สานดวงใจ ถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัดสระแก้ว เปลี่ยนการจัดงาน “ชาวสระแก้ว ร้อยพลัง สานดวงใจ ถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มาเป็นงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (พร้อมกันทั่วประเทศ)
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๐๑.๒/ว ๖๕๙๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีการแปรอักษรคำว่า “สระแก้ว และเลข ๙” เหมือนเดิม จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมแสดงความภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว