ตรวจ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตรวจ ติดตาม การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ที่โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อรอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

dsc_0122 dsc_0132 dsc_0138 dsc_0140 dsc_0146 dsc_0147 dsc_0150 dsc_0151 dsc_0154 dsc_0158 dsc_0161 dsc_0162 dsc_0168 dsc_0176 dsc_0184 dsc_0188 dsc_0193 dsc_0194 dsc_0197 dsc_0203

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว