ต้อนรับคณะเเรลลี่ Asean+๑ (จีน)

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมให้การต้อนรับคณะเเรลลี่ Asean+๑ (จีน) (China-Asean International Touring Assembly China- Asean Journalists) ซึ่งเป็นตัวเเทนกลุ่มนักธุรกิจ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของเเต่ละประเทศ Asean+๑ (จีน) เริ่มต้นเดินทางจากหนันหนิง มณฑลกว่างสี (จีน) ผ่านเวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ คณะเเรลลี่ได้ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

dsc_0003 dsc_0012 dsc_0014 dsc_0025 dsc_0032 dsc_0041 dsc_0054 dsc_0055 dsc_0057 dsc_0059 dsc_0062 dsc_0064 dsc_0069 dsc_0073 dsc_0074 dsc_0088 dsc_0089 dsc_0090 dsc_0093 dsc_0094 dsc_0098 dsc_0102 dsc_0103 dsc_0104 dsc_0105 dsc_0106 dsc_0113 dsc_0115 dsc_0116 dsc_0117 dsc_0118 dsc_0120 dsc_0124 dsc_0127 dsc_0129 dsc_0136 dsc_0139 dsc_0141 dsc_0145 dsc_0152 dsc_0164 dsc_0167 dsc_0170 dsc_0172 dsc_0652 dsc_0654 dsc_0658 dsc_0664 dsc_0672 dsc_0676 dsc_0679 dsc_0700 dsc_0708 dsc_0722 dsc_0724 dsc_0734 dsc_0745 dsc_0749 dsc_0752 dsc_0759 dsc_0767 dsc_0771 dsc_0778 dsc_0784 dsc_0788 dsc_0793 dsc_0799 dsc_0803 dsc_0807 dsc_0812 dsc_0815 dsc_0819 dsc_0820 dsc_0821 dsc_0822 dsc_0823 dsc_0824 dsc_0825 dsc_0826 dsc_0827

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว