ประชุมเตรียมการจัดงานถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒) นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สระเเก้ว เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของ อบจ.สระเเก้ว ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเวลา ๑๔.๐๐ น ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดงานดังกล่าว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0134 dsc_0137 dsc_0140 dsc_0144 dsc_0148 dsc_0153 dsc_0165 dsc_0167 dsc_0173 dsc_0174 dsc_0177 dsc_0181 dsc_0186 dsc_0196 dsc_0198 dsc_0201 dsc_0202 dsc_0205 dsc_0207 dsc_0212 dsc_0218 dsc_0224 dsc_0226 dsc_0230 dsc_0232 dsc_0235 dsc_0236 dsc_0242 dsc_0258 dsc_0265 dsc_0270 dsc_0273 dsc_0277 dsc_0289 dsc_0291 dsc_0293 dsc_0299

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว