ตรวจสอบความเรียบร้อยด้านสถานที่ การจัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยด้านสถานที่ การจัดเตรียมเวที การแสดงของวงดุริยางค์ตำรวจ การเเสดงวงโยธวาทิตและการแปรอักษรจากนักเรียนในสังกัด อบจ.สระเเก้ว ในงานกิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 dsc_0065 dsc_0066 dsc_0067 dsc_0076 dsc_0077 dsc_0084 dsc_0086 dsc_0094 dsc_0103 dsc_0104 dsc_0105 dsc_0107 dsc_0109 dsc_0115 dsc_0117 dsc_0120 dsc_0132 dsc_0141 dsc_0145 dsc_0156 dsc_0170 dsc_0172 dsc_0190 dsc_0199 dsc_0204 dsc_0217 dsc_0225 dsc_0229

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว