ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

dsc_0001 dsc_0002 dsc_0003 dsc_0004 dsc_0007 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0012 dsc_0013 dsc_0015 dsc_0017 dsc_0020 dsc_0021 dsc_0024 dsc_0026 dsc_0028 dsc_0030 dsc_0031 dsc_0033 dsc_0035 dsc_0037 dsc_0041

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว