งานวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันทหารผ่านศึก” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้ว ณ อนุสาวรีย์วีรชนทหารกล้า นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0004 DSC_0006 DSC_0013 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0034 DSC_0041

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว