ประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0002 DSC_0003 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0031

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว