ปฐมนิเทศพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้ปฐมนิเทศพนักงานจ้างตามภารกิจ, ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๓ ราย เพื่อให้พนักงานฯ ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ กฎข้อบังคับ และสวัสดิการต่างๆ เงื่อนไขข้อตกลง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0019 DSC_0022 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0031

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว