การประชุมคัดเลือกเป็น “กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน”

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และ นายนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็น “กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน” ตามมาตรา ๕ แห่ง พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

67842 S__5881953 S__5881954 S__6168595 S__6168596

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว