ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0015 DSC_0016

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว