งานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ร.๑๒ พัน ๑ รอ.

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ครบรอบปีที่ ๓๗ ณ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว